Odnawialne źródła energii

0

Autor mediannkablanka7 | Kategoria Ekologia | Opublikowano 05-02-2011

Odnawialne źródła energii Z Wikipedii, wolnej encyklopedii, Energia
odnawialna ,Wind Turbine, Energia wodna, Energia geotermalna, Energia
prądów morskich, pływów i falowania, Energia słoneczna, Energia wiatru
Biopaliwo Biomasa Biogaz Energia cieplna oceanu

Odnawialne źródła energii – OZE źródła energii, których używanie nie wiąże
się z długotrwałym ich deficytem – ich zasób odnawia się w niezbyt długim
czasie.

Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła,
których używanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne
odtwarzanie. Energii odnawialnej nie trzeba mylić z energią przyjazną
dla środowiska naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choćby
nie muszą) powodować szkody ekologiczne. Najistotniejsze źródła.
Bardzo ważnym ze źródeł odnawialnych jest energia zmniejszenia wody.
Pozostałe źródła odnawialne – energia słoneczna, energia wiatru,
biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne
(energia cieplna oceanu, biomasa – m. in. drewno /w tym pelety, zrębki,
wióry itd./, słoma, biogaz, biopaliwa), używane na mniejszą skalę. W
Polsce

W Ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako
„źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru,
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich,
spadku rzek , a ponadto energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a
też z biogazu powstałego w procesach odprowadzania albo oczyszczania
ścieków lub rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii
o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki

Brak komentarzy